• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Zdvojené podlahy

  Nerozebíratelný systém ZP - kalcium-sulfátová deska pero-drážka PROSYSTEM 28C PLUS – 40C PLUS

  • vhodná alternativa k litým dutinovým podlahám* u projektů s požadavkem na rychlost instalace
  • kalcium-sulfátová deska pero-drážka tl. 28 - 40mm
  • rozměr (rastr) 600 x 600 mm
  • bodové zatížení 2-6kN (dle typu desky)
  • požární odolnost REI30 (EN 13501-2)
  • třída reakce na oheň A1 (EN 13501-1)
  • vhodné finální podlahové krytiny textilní, elastické, volně pokládané čtverce, keramika, kámen, dřevěné parkety
  • kombinace se standardní rozebíratelnou ZP zajištující přístup do ZP pomocí instalačních kanálů nebo revizních otvorů

       *Výhody systému pero-drážka oproti dutinkové lité podlaze

  • pochozí 24h po instalaci (u lité podlahy pochozí po 3 dnech)
  • není třeba žádný čas na vyschnutí (u lité podlahy možnost instalace finálních krytin po 3-6 týdnech)
  • zrychlení nástupu ostatních řemesel a zkrácení doby výstavby
  • nevnáší do stavby dodatečná vlhkost
  • vyšší světlá výška dutiny oproti lité podlaze
  • vysoká únosnost při nízké hmotnosti
  • vyšší flexibilita při instalaci a jednodušší logistika na stavbě (možnost instalace pouze dílčích úseků, bez nutnosti hadicové dopravy výlivky skrze stavbu)
  • možnost tovární aplikace finální podlahové krytiny (kámen, dřevěné parkety)
  • možnost kombinace s revizními kanály nebo otvory